Αρχική | Projects | Δημιουργία λογοτύπου

Δημιουργία λογοτύπου

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία λογότυπου συνιστά ένα μέρος του branding. Ο σχεδιασμός του είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς μέσω αυτού μπορεί να αναδειχθεί το εταιρικό προφίλ, αλλά και να ξεχωρίσει η ανταγωνιστική εταιρική ταυτότητα. Η διαμόρφωση λογοτύπου δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ψηφιακή απεικόνιση, αλλά και στην διάδοση του επιθυμητού μηνύματος για την προώθηση της εταιρείας.

Δημιουργία λογοτύπου