Περιγραφή έργου

Η εταιρεία Skillcast μας προτίμησε ως προς την ανάπτυξη ενός νέου βιντεοπαιχνιδιού, του Royal Mail. Πρόκειται για ένα βιντεοπαιχνίδι, το οποίο όχι μόνο ακολουθεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ως προς τον σχεδιασμό του, αλλά πάνω από όλα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα..

Μέσω του παιχνιδιού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις, καθίσταται δυνατή η εκμάθηση του κοινού ως προς την διαχείριση του χρόνου εργασίας, την επίλυση προβλημάτων και την συνεργατική διάθεση μεταξύ των συναδέλφων. Είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι, το οποίο σίγουρα διαθέτει μαθησιακές δεξιότητες που θα αποφέρουν καρπούς στον εργασιακό χώρο.

Εφαρμογή για iOS / Android