Περιγραφή έργου

Η εταιρεία ανέλαβε την δημιουργία της ιστοσελίδας Greece Has Soul, η οποία φέρει χαρακτηριστικά υψηλής τεχνογνωσίας και πρωτότυπου σχεδιασμού, καθώς σχεδόν όλη η ιστοσελίδα αποτελείται από κινηματογραφία και υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες. Μέσα από μια επιλεγμένη γκάμα φωτογραφιών, αποτυπώνεται η δράση, με σκοπό την οικολογική ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της ελληνικής ιστορίας.

Σε ένα διαφορετικό, κάθε φορά, φόντο, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις διάφορες κατηγορίες της ιστοσελίδας και να ενημερωθούν για τις δράσεις, τους προορισμούς και πρωτίστως τον σκοπό επιτέλεσης αυτών των δράσεων. Φυσικά, από την ιστοσελίδα δεν λείπουν τόσο τα ενημερωτικά άρθρα, όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη των δράσεων, όσο και η πλατφόρμα επικοινωνίας.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ζωντανή ιστοσελίδα, η οποία μηδενίζει την απόσταση από τον επισκέπτη και τον καλεί να λάβει μέρος με την σειρά του στην περιβαλλοντική αφύπνιση.

Κατασκευή ιστοσελίδας δραστηριοτήτων