Δημιουργία ιστοσελίδας - πύλης πληροφοριών του δήμου για τον τουρισμό