Σχεδίαση & υλοποίηση ιστοσελίδας για εταιρεία με βίλες & διαμερίσματα