Περιγραφή έργου

Η ιστοσελίδα της Wibee παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν στρατηγικές marketing μέσω της σύνδεσης με WiFi. Η προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων σας υποστηρίζεται με τον εξοπλισμό της Wibee, ο οποίος υποδέχεται τους πελάτες σας μέσω WiFi και συμβάλει στην ανάπτυξη του κοινού σας στα social media. Στην ιστοσελίδα, οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν τις υπηρεσίες της Wibee καθώς και τα διαθέσιμα πακέτα αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους κατασκευαστές της Wibee.

Κατασκευή ιστοσελίδας & εταιρική ταυτότητα εταιρείας ηλεκτρονικών υπηρεσιών